Products

Items 1 to 32 of 106 total
Select View:
1 review
Rs.1,400.00
Rs.1,400.00
1 review
Rs.2,300.00
1 review
Rs.2,300.00
1 review
Rs.1,200.00
1 review

ඔබ එදිනෙදා සිදු කරන වැඩ පල කරන විටදී පැලදිය හැකි සිරුර තුලට අභ්‍යන්තර හානියක් සිදු නොවන බෙල්ට් එකකි.

ශරීරය තුල තිබෙන අවශ්‍ය මේදය දහනය කර හැරීමට ස්මාර්ට් නියුටෙක්ස් ෆැබ්‍රික් වලින් නිපදවා ඇත.

Rs.1,200.00
1 review
Rs.1,300.00
1 review
 • Sensitive area whitening
 • Safe product to use
 • 50ml
 • COLLAGEN & MILK QUICK WHITENING
Rs.1,300.00
1 review
Rs.1,900.00
1 review
 • All day 24 hr moisturization
 • Immediately hydrates rough skin
 • For dry rough skin
 • Dermatologist tested
 • For Dry Skin
 • Easy to Use
Rs.1,900.00
1 review
Rs.1,300.00
1 review

කුරුළෑ වලට සදහටම තිත තියමුද?
නොවරදින විසඳුම තුලින් දින 28 ක් තුළ
Bioaqua Anti Acne Scar Mark Removal Treatment Cream
අතුරු ආබාධ වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම තොර මෙම නිශ්පාදනයට කුරුළෑ ඉක්මනින්ම සුව වෙනවා මෙන්ම කැලැල් මැකී නැවත කුරුළෑ ඇති වීමද වළකනව.
කුරුළෑ වගේම බ්ලීචින් නිසා ඇතිවූ ගෙඩි, ලප කැලැල් සියල්ල ඉවත් කරන අතර ඔබගේ මුහුණ පැහැපත් කරයි.

Rs.1,300.00
1 review
Rs.2,000.00
1 review
Rs.2,000.00
1 review
Rs.2,000.00
Rs.2,000.00
1 review
Rs.1,200.00
1 review

දත් වල කහට යන්නෙම නැද්ද? මැලියම් බැඳීමෙන්, සිගරැට් / බුලත් විට භාවිතයෙන් , තේ / කෝපි නිසා ඇතිවූ පැල්ලම් මකන්න සුවිශේෂමවූ Lanbena Teeth Whitening Pen නිෂ්පාදනය අප විසින් ඔබට හඳුන්වා දෙනවා.

 

LANBENA Teeth Whitening Pen දත් වල ඇති ඕනෑම ආකාරයක පැල්ලමක් පහසුවෙන් ඉවත් කරනවා.

භාවිතා කල යුතු ආකාරය

1. දත් හොදින් පිරිසිදු කරන්න.

2. ටීත් පෙන් එකෙන් ආලේප කර විනාඩි 20කින් පසු නැවත කට සෝදා හරින්න..

3.පලමු සතිය තුල මේ ආකාරටට දිනකට දෙපාරක් සහ දෙවන

Rs.1,200.00
1 review
Rs.1,300.00
1 review
 • For all skin types
 • Anti aging Cream
 • Intensive moisturizing cream developed specifically for dry and rough skin
 • Combining daily protection and improved moisture retention in any climate condition
 • This mild cream provides protection and care with active natural ingredients of avacado and chamomile
 • The combination of vitamin e plus vegetable glycerin in a peg free formulation protects the skin from drying out
 • Improves skin
Rs.1,300.00
1 review
Rs.1,600.00
1 review

අනවශ්‍ය රෝම ලස්සනට හා වේදනාවක් නැතිවම ඉවත්කරගන්න.

Rs.1,600.00
1 review
Rs.1,200.00
1 review
 • Enriched with multiple natural nourishing ingredients that infiltrate into the hair follicle roots, repair & activate the dormant hair follicles, in-crease nutrient absorption and accelerate hair growth.
 • Restores damaged follicles. Nourishing ingredients restore hair follicles to a healthy state.
 • Protection of hair follicles. Formation of a healthy environment for hair growth.
 • Working as a softener and conditioner at the same time, this great beard oil
Rs.1,200.00
1 review
Rs.2,200.00
1 review
Rs.2,200.00
1 review
Rs.2,500.00
Rs.2,500.00
1 review
Rs.800.00
1 review

ඔබ එදිනෙදා සිදු කරන වැඩ පල කරන විටදී පැලදිය හැකි සිරුර තුලට අභ්‍යන්තර හානියක් සිදු නොවන බෙල්ට් එකකි.

ශරීරය තුල තිබෙන අවශ්‍ය මේදය දහනය කර හැරීමට ස්මාර්ට් නියුටෙක්ස් ෆැබ්‍රික් වලින් නිපදවා ඇත.

Rs.800.00
1 review
Rs.1,600.00
Rs.1,600.00
1 review
Rs.2,300.00
1 review
Rs.2,300.00
1 review
Rs.2,300.00
Rs.2,300.00
1 review
Rs.2,000.00
1 review

ඉන්නන් යනු කුඩා හා මෘදු සමේ ඇතිවන වර්ධනයක් වන අතර එය ස්වභාවිකව සමෙන් එල්ලී ඇති අතර ඒවා සාමාන්‍යයෙන් හානිකර නොවන නමුත් ඉන්නන් නිසා මානසිකව අපහසුතාවයට පත්වීමට ඔබට සිදු වේ.

මෙයින් මිදිය හැකි  පිලියමක් ලෙස AONISEN SKIN TAG මගින් ඔබට සති 3ක් 4ක් ඇතුලත සාර්තක ප්‍රතිපල ලබා ගන්න පුලුවන්.

Rs.2,000.00
1 review
Rs.1,600.00
1 review
 • 24 Pro Salom Mini Face Wax Strips
 • The quick and easy way to remove unwanted facial hair
 • Ready to use, just rub, peel and go for results that last up to 4 weeks
 • erfect for upper lip, cheek, chin and middle brow
Rs.1,600.00
1 review
Rs.1,600.00
1 review

ඔබ කඩවසම් පෙනුමක් ලබාගෑනීමට කමති ද?
වයසට සරිලන පෙනුමක් නොමති කමින් ඔබ පසුතෑවීමෙන් ද?

රෑවුල වඩාත් ඉක්මනින් වවාගත හෑකිය

Rs.1,600.00
1 review
Rs.2,600.00
Rs.2,600.00
Digital equipment
Digital equipment
-200/=
1 review
Rs.2,300.00 Rs.2,500.00
1 review

1) ෆැට් බර්න්
2) ආහාර පහසුවෙන් ජීරණය කරයි
3) ආහාර ගැනීම, ව්‍යායාම නොමැතිව බර අඩු කරයි
4) මුළු ශරීරයේ මේදය අඩු කරයි
5) ආකර්ශනීය සිරුරකට හිමි කරයි
6) දින 30 කින් බර කිලෝග්‍රෑම් 8-10 කින් අඩු කරයි

Rs.2,300.00 Rs.2,500.00
1 review
Rs.1,500.00
1 review
 • Name: moisturizing yeux roll-on eyes essence
 • Net : 15ml
 • Efficacy :Roll-on bead design, roll the bead and massage eyes, botanic essence moisturizing, nourishing skin around eyes.
 • Life time: three years
 • Made in Japan
Rs.1,500.00
1 review
Rs.1,600.00
1 review

•දත්වල තිබෙන ඕනෑම කහට පැල්ලමක් පහසුවෙන් ඉවත් කරගත හැකිය....
•සතියකට එක් වතාවක් භාවිතා කිරිම ප්‍රමානවත්ය...

Rs.1,600.00
1 review
Rs.1,700.00
1 review
Rs.1,700.00
Picked for You
No reviews
Rs.2,300.00
No reviews
Rs.1,200.00
No reviews
Rs.1,900.00
No reviews
Rs.1,400.00
No reviews
Rs.1,700.00
No reviews
Rs.1,300.00
No reviews
Rs.1,300.00
No reviews
Rs.1,200.00
No reviews
Rs.1,600.00
No reviews
Rs.2,500.00
No reviews
Rs.2,100.00
No reviews
Rs.1,800.00
Our Best Sellers
No reviews
Rs.1,600.00
30ml
No reviews
Rs.1,600.00 Rs.0.00
No reviews
Rs.3,300.00
No reviews
Rs.5,000.00
No reviews
Rs.999.00
No reviews
Rs.2,000.00
No reviews
Rs.2,500.00
No reviews
Rs.3,000.00
No reviews
Rs.2,400.00
No reviews
Rs.1,800.00
No reviews
Rs.1,200.00
No reviews
Rs.1,600.00